Familie Vugts

Oorsprong: Boxtel (Noord-Brabant)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door O.T. Vugts, 1961 geboren te Goirle, voor hemzelf en de andere naamdragende nakomelingen van Gijsbertus Henricus Antonius Vugts (1933 geboren te Tilburg) en Wilhelmina de Beer (1935 geboren te Tilburg). Allen stammen in mannelijke lijn af van Cornelus Vugts (Boxter, ? – Boxtel, 1778) en Adriana van Heesch (Gemonde, ? – Boxtel, 1811).

Ontworpen en getekend door: 2014, W. Coolen

Wapenbrief nummer: NGH 2016.08

Uitgegeven: 3 september 2016

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 2, nr. 3

Blazoenering

Schild: gedeeld, I: op een blauw veld een burchttoren met spits dak en windvaan op een gekanteelde muur , met een geopende poort van blauw, waarvoor een uit de schildpunt komende opgaande trap, alles van goud. II: op een zilveren veld  drie in elkaar gevlochten rode keper waarvan twee omgekeerd.

Helmteken: drie gouden pluimen, waarvoor drie ovale gouden medaillons met respectievelijk het symbool van Venus, twee in elkaar gevlochten open harten en een sportpictogram in de vorm van een gestileerde hardloper.

Helmkleed: blauw, gevoerd van goud.