Inloggegevens collectie Nagtegaal

Alle Vrienden van het NGH hebben als het goed is inmiddels inloggegevens ontvangen, waarmee ze de heraldische en genealogische collectie van Hans Nagtegaal kunnen raadplegen op onze website.

Mocht u als Vriend onverhoopt de email met inloggegevens heden nog niet binnen hebben, gelieve dan contact op te nemen met onze vice-voorzitter Hans Duitgenius, bereikbaar via duit77@gmail.com

Uitreiking wapenbrieven te Eijsden, 22 juni 2019

Op zaterdag 22 juni was het NGH te gast in het museum Het Ursulinenconvent te Eijsden. Na een vergadering en een rondleiding door het museum werden in een prachtige zaal een aantal nieuwe wapenbrieven uitgereikt. De dag eindigde met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje.