Wapen (Anton) Zeven

Anton Zeven – Vriend van Verdienste

Walschots – Families

Kees Walschots – families

De 390 familiewapens zijn verdeeld over 8 verschillende pagina´s waartussen u kunt bladeren:

1 Addens <-> Brinkman / 2 Broos <-> Van Engelenburg / 3 Engelsman <-> Van Helsdingen / 4 Hesterman <-> De Krom /
5 Kröner <-> Otto / 6 Overgouw <-> Schoneveld / 7 Schrandt <-> Verhulst /  8 Vermeulen <-> Zwitser

Rouwkaart Hans Nagtegaal

Hans Nagtegaal overleden

Met droefenis heeft het bestuur vernomen dat onze ‘Vriend van Verdienste’ Hans Nagtegaal op 2 juni j.l. is overleden. Met het overlijden van Hans (73) ontvalt Nederland een zeer ervaren, deskundig en gewaardeerd heraldicus en genealoog. Wij denken met dankbaarheid terug aan zijn kennis, inzet en goede samenwerking die wij in de afgelopen jaren van hem mochten ontvangen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en andere familieleden. Wij wensen hen veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Meer informatie over het werk van Hans hebben wij verzameld op zijn inschrijving als onze eerste ‘Vriend van Verdienste’. In het volgende nummer van Blazoen zullen wij hem verder gedenken.

Namens het bestuur en de commissieleden van het NGH,
Marcel van Vlaanderen
Secretaris

Inloggegevens collectie Nagtegaal

Alle Vrienden van het NGH hebben als het goed is inmiddels inloggegevens ontvangen, waarmee ze de heraldische en genealogische collectie van Hans Nagtegaal kunnen raadplegen op onze website.

Mocht u als Vriend onverhoopt de email met inloggegevens heden nog niet binnen hebben, gelieve dan contact op te nemen met onze vice-voorzitter Hans Duitgenius, bereikbaar via duit77@gmail.com