NGH bestaat 5 jaar

De vlag kan uit: het NGH bestaat vijf jaar!

Wij blikken terug op bewogen jaren waarin bestuur, commissies en auteurs hard hebben gewerkt om een bijdrage te leveren aan het Genootschap, bijvoorbeeld tijdens de Dag van de Heraldiek, via deze website of middels ons prachtige tijdschrift Blazoen. Dit alles was echter onmogelijk geweest zonder de interesse en hulp van de Vrienden van het NGH, waarvoor hartelijk dank.

Ook willen wij kort stilstaan bij hen die ons in de afgelopen jaren ontvallen zijn; vandaag in het bijzonder onze secretaris drs. Jan Van der Spek.

Vandaag is echter ook een gelegenheid om vooruit te blikken: niet alleen is de redactie druk bezig met de laatste Blazoen van 2019, achter de schermen zijn wij ook al doende om van 2020 een mooi heraldisch jaar te maken. Zo hopen wij ook de komende jaren weer ons steentje bij te kunnen dragen aan de wapen- en zegelkunde in Nederland.

Op naar het volgende jubileum,

bestuur en commissies NGH

Inloggegevens collectie Nagtegaal

Alle Vrienden van het NGH hebben als het goed is inmiddels inloggegevens ontvangen, waarmee ze de heraldische en genealogische collectie van Hans Nagtegaal kunnen raadplegen op onze website.

Mocht u als Vriend onverhoopt de email met inloggegevens heden nog niet binnen hebben, gelieve dan contact op te nemen met onze vice-voorzitter Hans Duitgenius, bereikbaar via duit77@gmail.com

Uitreiking wapenbrieven te Eijsden, 22 juni 2019

Op zaterdag 22 juni was het NGH te gast in het museum Het Ursulinenconvent te Eijsden. Na een vergadering en een rondleiding door het museum werden in een prachtige zaal een aantal nieuwe wapenbrieven uitgereikt. De dag eindigde met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje.

Paris

Pouvez-vous nous aider à traduire nos pages en français?

Als u de titel van dit bericht begrijpt zijn we mogelijk naar u op zoek. Wij zoeken namelijk enkele vrijwilligers die de pagina´s van onze website kunnen vertalen naar het Frans. U heeft een goede kennis van het schrijven in het Frans en wilt u ons hierbij helpen? Neemt u dan s.v.p. contact op met onze secretaris via het contactformulier hier op de website.

Paris
Paris

Blazoen jaargang 5, nummer 1

Binnenkort verschijnt het eerste nummer van Blazoen voor 2019, met daarin onder andere bijdragen over de heraldiek van de Ridderlijke Duitsche Orde te Rhenen, multizegel-documenten, een zegelringenparade en nieuwe wapenbrieven van het NGH.

Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Laatste wapenbrieven en Blazoen voor 2018

Zaterdag 15 december heeft het NGH wederom enkele wapenbrieven mogen uitreiken. Na de uitreiking was er een boeiende presentatie door Sanne Frequin over haar promotieonderzoek betreffende de graftombe van Gwijde van Avesnes in de Domkerk te Utrecht.
Die dag is ook de laatste editie van Blazoen voor 2018 voor verzending klaargemaakt. Vrienden van het NGH zullen ons kwartaalblad rond de 20ste ontvangen.

Tot slot wensen wij u een zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar toe.

Blazoen jaargang 4, nummer 4

Het einde van alweer een jaar en dat betekent ook de laatste Blazoen van 2018. In deze editie is er onder meer aandacht voor de wapens en vlaggen van Koerland, zegels van Mary Tudor en kerkelijke heraldiek van Groningen(-Leeuwarden) en Rotterdam.

Blazoen jaargang 4, nummer 4 ligt nu bij de drukker, dus nog even geduld 🙂

Blazoen jaargang 4, nummer 3

Een dezer dagen valt de nieuwste Blazoen, tijdschrift van het NGH, weer in de bus. Daarin aandacht voor de heraldische kunstenaars Tiete en Sytze van der Laars, de Johanniter Orde van Nederland, een wapenkaart van de Utrechtse Vroedschap, nieuwe wapenbrieven en meer.

Wij wensen u alvast veel leesplezier.

Nieuwe wapenbrieven uitgereikt

 

Op zaterdag 15 september heeft het NGH weer enkele wapenbrieven uitgereikt. Na een kort woordje van onze voorzitter John Halie mochten de wapenvoerders hun brief in ontvangst nemen.

Wij wensen alle nieuwe wapenvoerders veel genoegen toe met deze prachtige aanwinst.

Dag van de Heraldiek 2018

Op zaterdag 10 november verzorgen de afdeling Heraldiek van de Nederlands Genealogische Vereniging (NGV) en het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) gezamenlijk een Heraldische Dag in Haarlem.

Voor het programma en om u aan te melden kunt u hier klikken.

Wij hopen velen van u te mogen verwelkomen!