Blazoen jr.7, nr 3

De nieuwe Blazoen is in aantocht! Een greep uit de diverse artikelen: een merkwaardig wapenstuk, heraldische suikerzakjes en een Utrechts wapenboek. Zie de inhoudsopgave voor meer informatie.

Ook Blazoen ontvangen? Word Vriend!

Blazoen jr.7, nr 2

Het is weer tijd voor een nieuwe Blazoen! Dit nummer is wederom goed gevuld met bijdragen over een heraldische kunstenares, een Franse koningin, Ommelander heraldiek, een streekwapen, een kroniekenhandschrift, een mijlpaal bij de NGH wapenregistraties en informatie over de Heraldische Dag van 9 oktober aanstaande. Zie de inhoudsopgave voor meer informatie.

Ook Blazoen ontvangen? Word Vriend!

Weer nieuwe wapens in het register

Het NGH heeft weer nieuwe wapenbrieven uitgereikt. De familiewapens van de families Bos, Van den Eerenbeemt, Keller, Rep en Der Vries staan nu in het register familienamen. In de nieuwe editie van Blazoen worden zij nader gepresenteerd.

Denk u er ook over om een wapen te (laten) ontwerpen en te registreren? Neemt u dan contact op met onze herauten of lees de aanwijzingen op de website.

Blazoen jr. 6 (2020), nr. 4

De laatste Blazoen van 2020 is uitgegeven. In dit nummer staan onder andere bijdragen over de gelijkenis tussen het wapen van Sint-Eloy en de familie Wttewaall, wapenkaarten van Caspar Specht, heraldicus David Burkart en is er aandacht voor nieuwe wapenbrieven van het NGH. De inhoudsopgave kunt u hier inzien.

Ook Blazoen ontvangen? Word Vriend!

Wij wensen u allen afsluitend fijne feestdagen en een goed uiteinde toe. Tot in het nieuwe jaar!

Blazoen jr. 6 (2020), nr. 2 uitgegeven

De nieuwe Blazoen (jaargang 6, nummer 2) is onderweg naar onze Vrienden. Wij hopen dat u zult genieten van de bijdragen en wensen u alvast veel leesplezier.

Inhoudsopgave:
https://genootschap-heraldiek.nl/blazoen-2/laatste-nummer/

Ook Vriend worden van het NGH en Blazoen ontvangen?
https://genootschap-heraldiek.nl/vrienden-2/

Blazoen jr.6 nr. 2 bij drukkerij

De nieuwste editie van ons kwartaalblad Blazoen ligt bij de drukkerij. In dit nummer staat onder andere een omvangrijke bijdrage over de Dauphins van Vienne en de Auvergne en is er aandacht voor de mogelijkheid van aanvullende of nieuwe heraldische kleuren.

Blazoen wordt toegezonden aan de Vrienden van het NGH. Mocht ook u het tijdschrift willen ontvangen, dan kunt u Vriend worden via onderstaande link:
https://genootschap-heraldiek.nl/vrienden/

Heraldische dag 2020, 3 oktober

Samen met het KNGGW organiseren we de Heraldische Dag 2020 op zaterdag 3 oktober as. Hiervoor hebben wij een inspirerende locatie gevonden: het Maltezerhuis aan de Nieuwegracht 14 te Utrecht waar wij te gast zijn bij de kanselarij van S.M.H. Orde van Malta.

Op deze dag is er plaats voor ontmoeting en gesprek met mede-heraldici. Ongetwijfeld valt er veel te ontdekken op de Heraldische markt waar kennisgemaakt kan worden met de aanwezige boekhandelaren, artiesten en verenigingen. Een tweetal inspirerende lezingen completeren het geheel.

Meer informatie over programma en aanmelding vindt u op onze pagina: Dag van de heraldiek.

Blazoen jaargang 6 (2020), nummer 1

De nieuwe Blazoen ligt bij de drukker. In dit nummer staan artikelen over onder andere een Franse heraldicus die ook ‘koning’ is, gelakte Middeleeuwse waszegels, nieuwe wapenbrieven van het NGH, grafstenen in Duitsland en België en informatie over de Heraldische Dag.

Vrienden van het NGH ontvangen ons kwartaalblad: https://genootschap-heraldiek.nl/vrienden/