Blazoen jaargang 8, nummer 3

Zojuist verschenen: ons derde nummer van Blazoen voor dit jaar. Naast artikelen over de wapenrok, Oekraïense heraldiek, verschillende heraldici en nieuwe wapenregistraties staan wij als genootschap stil bij het overlijden van Martien Veekens en onze voorzitter John Halie de Hallois.

De volledige inhoudsopgave staat hier. Ook Vriend worden en Blazoen ontvangen? Klik hier.

Blazoen jaargang 5, nummer 4

De laatste Blazoen van 2019 is gisteren toegezonden aan onze Vrienden. In dit nummer gaan wij op zoek naar het correcte wapen L’Ortye uit Hoensbroek, veranderende zegeltypen van stadsbestuurders tussen 1350 en 1650, variaties op het wapen van Bourgondië in het geval van bastaardij, nieuwe wapenbrieven van het NGH en meer. Wij wensen u veel leesplezier.
Wilt u ook Vriend worden en Blazoen ontvangen? Zie https://genootschap-heraldiek.nl/vrienden/

Blazoen jaargang 5, nummer 1

Binnenkort verschijnt het eerste nummer van Blazoen voor 2019, met daarin onder andere bijdragen over de heraldiek van de Ridderlijke Duitsche Orde te Rhenen, multizegel-documenten, een zegelringenparade en nieuwe wapenbrieven van het NGH.

Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Laatste wapenbrieven en Blazoen voor 2018

Zaterdag 15 december heeft het NGH wederom enkele wapenbrieven mogen uitreiken. Na de uitreiking was er een boeiende presentatie door Sanne Frequin over haar promotieonderzoek betreffende de graftombe van Gwijde van Avesnes in de Domkerk te Utrecht.
Die dag is ook de laatste editie van Blazoen voor 2018 voor verzending klaargemaakt. Vrienden van het NGH zullen ons kwartaalblad rond de 20ste ontvangen.

Tot slot wensen wij u een zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar toe.

Blazoen jaargang 4, nummer 4

Het einde van alweer een jaar en dat betekent ook de laatste Blazoen van 2018. In deze editie is er onder meer aandacht voor de wapens en vlaggen van Koerland, zegels van Mary Tudor en kerkelijke heraldiek van Groningen(-Leeuwarden) en Rotterdam.

Blazoen jaargang 4, nummer 4 ligt nu bij de drukker, dus nog even geduld 🙂

Blazoen jaargang 4, nummer 3

Een dezer dagen valt de nieuwste Blazoen, tijdschrift van het NGH, weer in de bus. Daarin aandacht voor de heraldische kunstenaars Tiete en Sytze van der Laars, de Johanniter Orde van Nederland, een wapenkaart van de Utrechtse Vroedschap, nieuwe wapenbrieven en meer.

Wij wensen u alvast veel leesplezier.

Blazoen jaargang 4, nummer 2

De nieuwste editie van het tijdschrift Blazoen is bijna klaar en zal naar verwachting rond 15 juli aan de Vrienden van het NGH worden toegezonden. In deze editie aandacht voor het wapen en de vlag van IJsland, kerkelijke heraldiek in een appartementencomplex en meer.

Als ook u Blazoen wilt ontvangen, kunt u Vriend van het NGH worden.

Blazoen jaargang 4, nummer 1

De nieuwe Blazoen (jan-maart 2018) ligt bij de drukker. In deze editie staan onder andere bijdragen over lakstempels met Schotse wapens, de productie van zegelwas en negen nieuwe wapenbrieven.

Als ook u Blazoen wilt ontvangen, kunt u Vriend van het NGH worden.