Blazoen jr. 6 (2020), nr. 4

De laatste Blazoen van 2020 is uitgegeven. In dit nummer staan onder andere bijdragen over de gelijkenis tussen het wapen van Sint-Eloy en de familie Wttewaall, wapenkaarten van Caspar Specht, heraldicus David Burkart en is er aandacht voor nieuwe wapenbrieven van het NGH. De inhoudsopgave kunt u hier inzien.

Ook Blazoen ontvangen? Word Vriend!

Wij wensen u allen afsluitend fijne feestdagen en een goed uiteinde toe. Tot in het nieuwe jaar!