Weer nieuwe wapens in het register

Het NGH heeft weer nieuwe wapenbrieven uitgereikt. De familiewapens van de families Bos, Van den Eerenbeemt, Keller, Rep en Der Vries staan nu in het register familienamen. In de nieuwe editie van Blazoen worden zij nader gepresenteerd.

Denk u er ook over om een wapen te (laten) ontwerpen en te registreren? Neemt u dan contact op met onze herauten of lees de aanwijzingen op de website.