Christoph ten Houte de Lange overleden

Op 6 juni jl. is overleden de zeer bekende en gewaardeerde heraldisch auteur Christoph ten Houte de Lange. In een lange staat van dienst heeft hij vele gezaghebbende heraldische (en genealogische) werken geschreven en geïllustreerd. Werken die voor de heraldiek in Nederland van grote waarde zijn, zijn o.a.:

  • Nederland’s wapenboek ; Dl. 1, uit 1998
  • Repertorium familiewapens van bekende Nederlandse geslachten : een overzicht van de wapens van de adel, het patriciaat en aanverwante geslachten van het Koninkrijk der Nederlanden uit 2001
  • Het dubbele namen boek : van Van der Aa Criellaert tot Zwigtman van Noppen, van Aalstius den Appel tot Zwerus, van Adriaenssens Melanis tot Zethraeus : een overzicht van samengestelde achternamen en van Griekse en Latijnse namen, uit 2007
  • Zegelringen : geschiedenis, tradities en gebruik, uit 2015
  • Wapenspreuken van Nederlandse geslachten, uit 2021

De indrukwekkende kennis van Christoph op het gebied van heraldiek was voor ons aanleiding om hem te vragen toe te treden tot onze Raad van Advies. Ondanks zijn ziekte reageerde hij hier direct positief op. Helaas heeft hij deze rol slechts een half jaar mogen vervullen.

Het genootschap zal zijn grote kennis en wijsheid, alsook zijn beminnelijke en kalme manier van doen node missen. Als zeer gewaardeerd auteur en bezoeker van onze jaarlijkse Heraldische Dag deelde hij zijn kennis in vele contacten met gelijkgestemde bewonderaars van de heraldische kunst. Hiervoor zijn wij hem dankbaar.

Christoph Eugène Geldolph ten Houte de Lange is 76 jaar geworden; wij wensen zijn naasten, vrienden en anderen die hem kende veel sterkte toe bij het dragen van zijn verlies. Als NGH zullen hem herdenken bij een volgende gelegenheid.

rouwadvertentie tHdL

Rouwadvertentie
dhr. Ten Houte de Lange,
NRC van zaterdag 10 juni