Vriend van Verdienste, Hans Nagtegaal

Het Nederlands Genootschap voor Heraldiek kan niet bestaan zonder onze vrienden. Soms levert een vriend een zodanig grote bijdrage aan ons genootschap en/of het voortbestaan van de heraldiek in Nederland dat hij/zij onze grote en langdurige dankbaarheid verdient. Deze dank willen wij voortaan o.a. uiten door deze personen te onderscheiden met de status van ‘Vriend van Verdienste van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek’.

Wapenschild_Nagtegaal

Met deze benoeming willen we Hans Nagtegaal niet alleen onze blijvende dankbaarheid tonen voor de schenking van zijn collectie. Ook zijn niet aflatende inzet voor het correct invoeren van deze gegevens op onze website en als adviseur voor de website in het algemeen verdient respect. Zeker daar de persoonlijke last van deze inzet voor hem in deze periode steeds zwaarder is geworden. Met al zijn bijdragen heeft Hans Nagtegaal een enorme impuls gegeven aan de verdere uitbouw en missie van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek.

Op 28 februari 2020 was het voor ons als bestuur een eer om aan
Hans K. Nagtegaal als eerste deze onderscheidende status te verlenen.

– Secretaris, 29 februari 2020 –